Penafian Tanggungjawab

Laman web ini dibangunkan untuk menyediakan maklumat mengenai perkara yang dibincangkan. Namun begitu, ianya dipaparkan dengan kefahaman bahawa pengurus laman web dan/atau penulis berkenaan tidak memberi sebarang nasihat profesional mengenai perubatan atau kesihatan. Maklumat yang terkandung dalam laman web ini tidak disemak atau dinilai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia atau mana-mana profesional perubatan bertauliah. Sekiranya nasihat profesional diperlukan, sila berhubung dengan profesional bertauliah.

Maklumat perubatan atau kesihatan yang dipaparkan di laman web ini adalah untuk tujuan pengetahuan atau maklumat umum sahaja. Ia bukan bertujuan untuk mengambil alih nasihat, diagnosis atau pengubatan oleh pengamal perubatan bertauliah. Anda hendaklah mendapatkan nasihat doktor anda atau pengamal perubatan bertauliah mengenai apa-apa perkara mengenai perubatan dan kesihatan. Jangan sekali-kali mengabaikan nasihat profesional perubatan atau menangguhkannya disebabkan apa yang telah anda baca.

Pengurus laman web dan/atau penulis berkenaan dengan ini menafikan sebarang liabiliti dan tanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan atas penggunaan kandungan atau maklumat yang terkandung dalam laman web ini.