Penafian Tanggungjawab

Penulis blog ini BUKAN seorang pengamal perubatan. Maklumat yang diberikan adalah untuk tujuan pengetahuan sahaja. Ianya tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat perubatan profesional, diagnosis atau rawatan. Sekiranya pembaca ingin mendapat khidmat nasihat mengenai kesihatan, sila dapatkan daripada doktor atau pengamal perubatan bertauliah. Jangan sekali-kali mengabaikan nasihat perubatan profesional atau kelewatan dalam mencarinya kerana sesuatu yang anda telah baca.

Maklumat ini disediakan “sebagaimana adanya”. Pengarang, penerbit dan pengedar maklumat ini menafikan sebarang kerugian atau liabiliti, sama ada secara langsung atau tidak langsung akibat daripada penggunaan maklumat yang dipaparkan di sini, atau berkenaan dengan penggunaan dan aplikasi maklumat tersebut. Tiada jaminan diberikan, sama ada dinyatakan atau tersirat, berkenaan dengan kebolehdagangan, ketepatan atau kebolehterimaan maklumat.